Etähallinta: ReDiService

24.05.2016

ReDiService on Exertuksen ohjausjärjestelmään perustuva telematiikka ratkaisu. Se mahdollistaa sellaisenaan työkoneen käyttöliittymän etähallinnan. Määrittelemme asiakkaan kanssa yhdessä rajapinnan, jonka läpi asiakkaan haluamat tiedot siirretään heidän valitsemaan järjestelmään analysointia varten. 

Lisätietoja